Visar 1–12 av 20 resultat

Makulerad data är skyddad data. Se till att på ett enkelt sätt göra dig av med dokument som du skall slänga och inte vill riskera att någon annan läser, med hjälp av en dokumentförstörare. Makulering är också en del av GDPR kravet.

kr459.00
kr5,899.00
kr8,599.00
kr2,899.00
kr6,799.00
kr9,999.00

För dokumentförstörare finns sju olika säkerhetsklasser att känna till, nedan beskriver vi dem i korthet:

Klass 1 – 3 Papperet strimlas
Klass 4 – 6 Crosscut (dok. strimlas och skärs av i kortare bitar). Ju högre säkerhetsklass desto smalare/kortare, strimlor/spån.
Klass 7 Detta är absolut högsta säkerhetsklass

Användningsområden – säkerhetsklasser (1-7):

1. Publika dokument
Kampanjblad, kataloger, broschyrer etc.
2. Interna dokument
Internkommunikationsmaterial.
3. Data
Konfidentiella data där högre säkerhet krävs än klass 1 och 2 t.ex. försäljningsrapporter, skattehandlingar, orderinformation med adressdata etc.
4. Data
Känslig och konfidentiell data där ytterligare säkerhet krävs än klass 1 - 3 t.ex. Sjukjournaler, Personuppgifter, Betalinformation, Avtal etc.
5. Data
Fundamentalt känslig information t.ex. Patent, Strategisk och analytisk information, Konstruktionsritningar/Blue Print etc.
6. Data
När extremt hög säkerhet krävs. Politiska dokument, Sjukhusdokument och annan extra känslig data.
7. Data
Strictly Confidential - används av bl.a. Amerikanska militären, Secret Service etc. Används sällan i Sverige i dagsläget.